Právní prohlášení

Tento dokument vyhotovil Hotel "Paříž" Praha a.s., IČ 63999188, se sídlem U Obecního domu 1, Praha, 110 00 , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3465, za účelem splnění povinností informovat zákazníky jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci poskytování ubytovacích služeb, hostinské činnosti, obchodního sdělení a marketingu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Tento dokument se vztahuje na všechny osoby, které komunikují se zaměstnanci Hotelu "Paříž" Praha a.s., za účelem poskytnutí ubytování, hostinských služeb nebo poskytnuté marketingových a propagačních služeb (dále jen „Zákazníci“). Hotel "Paříž" Praha a.s., je jakožto správce osobních údajů povinen zajistit, aby všichni zákazníci měli možnost se s obsahem dokumentu seznámit a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

Toto jsou komerční stránky hotelu Paříž Praha. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto stránky souhlasí s níže uvedeným oznámením.

Zaškrtnutím políčka Souhlasu se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník společnosti Hotel "Paříž" Praha a.s., IČ 63999188, se sídlem U Obecního domu 1, Praha, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3465, (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:

použití IP adresy počítače zákazníka, pro získání statistických dat o uživatelích webu, sledování aktuální i historické návštěvnosti, chování uživatelů a jejich vlastností na webu Správce pro marketingové a propagační účely Správce, formou služby Google Analytics.

Souhlas je udělen na dobu trvání předmětu podnikání Správce, zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na marketing@hotel-paris.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k profilování zákazníka ani k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Zaškrtnutím políčka Souhlasu se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník společnosti Hotel "Paříž" Praha a.s., IČ 63999188, se sídlem U Obecního domu 1, Praha, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3465, (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:

použití jména, příjmení, e-mailové adresy, pro marketingové a propagační účely Správce, formou elektronického zasílání newsletteru společnosti.

Souhlas je udělen na dobu trvání předmětu podnikání Správce, zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na marketing@hotel-paris.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k profilování zákazníka ani k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Informace o stránkách www.hotel-paris.cz

Informace uvedené na těchto stránkách si můžete stáhnout, kopírovat a tisknout. Použití informací o Hotelu Paříž Praha je omezeno: informace se nesmí měnit, použít pro komerční účely, kopírovat bez zmínky o hotelu Paříž Praha.

Hotel Paříž Praha nezaručuje přesnost a spolehlivost informací, a to buď explicitně nebo implicitně, a nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací.

Hotel Paříž Praha není odpovědný ani za přesnost informací nebo chyby nebo opomenutí, které na těchto stránkách a vyhrazuje si právo na změnu tohoto dokumentu kdykoliv, a to zejména prostřednictvím aktualizace těchto stránek.

Značky a loga

Názvy a loga použitá na těchto internetových stránkách jsou ochranné známky registrované hotelem Paříž Praha. Pro použití značek a loga hotelu Paříž Praha, potřebujete písemný souhlasu hotelu Paříž Praha, který je majitelem majitelem značky.

Hypertextové odkazy

Každý hypertextový odkaz z této stránky má předchozí povolení. Vytvoření hypertextových odkazů na www.hotel-paris.cz je předmětem předchozího písemného souhlasu hotelu Paříž Praha. Hotel Paříž Praha nemá kontrolu nad jinými webovými stránkami, na které můžete přejít ze stránek hotelu Paříž Praha pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se jejich obsahu.

Jurisdikce

Vztah mezi Hotel Paříž Praha a zákazníkem se řídí zákony České republiky. Každý spor, který není vyřešen přátelskou cestou se řeší českými soudy. V souladu se zákonem o svobodě a informacích, máte právo změnit nebo smazat osobní data. Pro jakékoli konzultace, kontaktujte nás.


Právní informace pro hostující společnost:
    Název hostingové společnosti: Automatic Netware Limited, obchodování jako Bookassist
    Číslo společnosti: IE312796
    Sídlo: 35 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irsko
    Kontaktní telefonní číslo / E-mailová adresa: +353 1 676 2913 / ireland@bookassist.com
    Webové stránky: www.bookassist.org

 

Všeobecné podmínky
Důležité je soukromí a důvěrnost informací o uživateli. Zavazujeme se k zachování soukromí a bezpečnosti vašich uživatelských informací. Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, proto zde často kontrolujte. Hotel nezveřejní identifikovatelné informace o uživateli žádné třetí straně bez souhlasu.

Jaké informace o vás jsou shromažďovány? Jak ji používáme?

 

Vynakládáme maximální péči, abychom zajistili, že osobní údaje, které od vás získáme, nebudou používány způsobem, který byste si možná neuvědomili nebo nebyli ochotni s nimi souhlasit. Možná budete chtít podat žádost o informace o našem hotelu, zúčastnit se některého z našich propagačních akcí nebo se přihlásit k odběru našich e-mailových či poštovních seznamů. V reakci na to můžeme požádat o informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a / nebo telefonní číslo.

V případě, že se rozhodnete poskytnout tyto informace, budeme je používat pouze k uvedenému účelu. Informace shromážděné na těchto Stránkách mohou být použity k: zadání vašeho e-mailu do našich propagačních akcí, zasílání marketingových sdělení nebo průzkumů, reagování na vaše dotazy nebo návrhy, zlepšení kvality vaší návštěvy na našich stránkách. Odhlásit se můžete z e-mailu na adrese booking@hotel-paris.cz.
Bezpečné rezervace

 

Pokud se rozhodnete provést on-line rezervaci na Stránce, budete propojeni s rezervačním rozhraním a rezervačním modulem poskytovaným naším partnerem systému řízení rezervací Bookassist. Uvědomujeme si, že bezpečnost zůstává primárním zájmem spotřebitelů online a pečlivě si vybrala našeho partnera rezervačního systému.
Veškeré informace zaslané na tuto stránku, pokud jsou v relaci SSL, jsou šifrovány a chráněny před zveřejněním třetím stranám. Bookassist je certifikován jako kompatibilní s PCI DSS (Standardy pro bezpečnost dat z platebních karet).

Ochrana vašich informací
Chceme zajistit, aby návštěvníci našich stránek měli důvěru v používání stránek k plánování a rezervaci ubytování. Hotel se zavazuje chránit informace, které shromažďujeme. Hotel zavedl bezpečnostní program, který uchovává informace uložené v našich systémech chráněny před neoprávněným přístupem. Naše stránky jsou provozovány v bezpečném prostředí. Servery / systémy Site jsou konfigurovány pomocí šifrování dat, šifrování, technologií a standardních bran firewall. Pokud zadáte osobní údaje během rezervace nebo během registrace zákazníka, vaše data jsou chráněna technologií Secure Socket Layer (SSL), která zajišťuje bezpečný přenos.

 

Ochrana osobních údajů dětí a rodičovský souhlas
Vezměte prosím na vědomí, že Hotel tyto stránky nenavrhl a nemá v úmyslu je používat kdokoliv mladší 18 let. Tyto stránky by proto neměly používat osoby mladší 18 let. Naše zásady ochrany osobních údajů nám zakazují přijímat uživatele, kteří jsou mladší 18 let. Hotel výslovně požaduje, aby osoby mladší 18 let tyto stránky nepoužívaly ani neposkytovaly informace na Stránku. Pokud Hotel omylem získá osobní údaje nebo jiná data od uživatelů mladších 18 let, Hotel tyto údaje vědomě neposkytne žádné třetí osobě za žádným účelem a jakékoli následné zveřejnění by bylo způsobeno tím, že uživatel pod věk 18 let používal Stránku a předložil osobní údaje bez vyžádání nebo povolení od hotelu.

Odkazy poskytované na jiné stránky
Hotel může poskytnout odkazy na řadu dalších webových stránek, o kterých jsme přesvědčeni, že vám mohou poskytnout užitečné informace a služby. Tyto stránky však nemusí dodržovat stejné zásady ochrany soukromí jako hotel. Proto nejsme zodpovědní za Zásady ochrany osobních údajů nebo za činnosti třetích stran, včetně, bez omezení, všech majitelů webových stránek, jejichž stránky mohou být přístupné na těchto Stránkách. Vyzýváme vás, abyste se obrátili na příslušné strany, které kontrolují tyto stránky třetích stran, nebo na přístup k jejich on-line zásadám týkajícím se relevantních informací o jejich postupech shromažďování údajů a zásadách ochrany osobních údajů před odesláním jakýchkoli osobních údajů nebo jiných citlivých údajů.

 

Souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas ve svém zastoupení a jménem ostatních, které zastupujete a jejichž informace, které zadáte (pokud existují), k této on-line zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání těchto stránek, včetně shromažďování a používání těchto stránek. informace uvedené v tomto prohlášení.
Úpravy zásad

Hotel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů a zveřejnit změny bez konkrétního oznámení uživatelům stránek.
Kontaktování hotelu

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na +353 1 505 20 00 nebo booking@hotel-paris.cz.
Tyto zásady zabezpečení, ochrany osobních údajů a souborů cookie se vztahují na webové stránky našeho hotelu.
1. Bezpečnost
Náš hotel se obrátil na Bookassist, aby nám poskytl službu rezervačního systému.
Bezpečnostní certifikát VeriSign
Bookassist je ověřován jako poskytovatel služeb prostřednictvím certifikační autority VeriSign. Další informace naleznete na následujícím odkazu:
o certifikátech SSL
Zabezpečení kreditních karet
Stránka s podrobnostmi o kreditní kartě Bookassist je chráněna výkonnou šifrovací technologií Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje vaše jméno, číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti před tím, než cestují přes internet. Díky tomu je podnikání na internetu stejně bezpečné jako telefonování. Tím zajistíte, že údaje o vaší kreditní kartě zůstanou při přepravě zcela důvěrné. Bezpečné připojení SSL a technologie bezpečných transakcí účinně ochránily stovky tisíc zákazníků Bookassist, kteří své čísla kreditních karet online odeslali online a od té doby, co Bookassist spustil své služby online v roce 1999, nakupovali online.
Využití kreditní karty je navíc ověřeno přímo prostřednictvím živého bezpečného spojení s bankovním systémem v době zúčtování. Tím je zajištěno, že nelze použít známé odcizené karty a minimalizovat podvodné transakce pro spotřebitele a hotel.
2. Prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů odkazuje na naše webové stránky a systémy Automatic Netware Limited obchodování jako Bookassist.
Respektujeme Vaše soukromí. Proto jsme si udělali čas na zveřejnění našich postupů shromažďování informací a našich zásad ochrany osobních údajů. Udělejte si čas na přečtení tohoto dokumentu.
Proč shromažďujeme informace?
• Shromažďování informací poskytuje specifické výhody pro vás, návštěvníka našich webových stránek
• Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit rezervační proces mezi vámi zákazníkem a poskytovatelem ubytování, usnadnit nákup e-poukázek, nabídnout vám další služby, kde souhlasíte s těmito nabídkami a / nebo pomáháte nám tento proces zlepšit. pro vaše budoucí použití.
Pro jaké účely shromažďujeme informace?
• Dokončení nebo podpora činnosti, a to rezervační proces nebo proces nákupu e-voucheru
• Dobrovolný proces registrace zákazníků
• Statistické využití systému pro zlepšení vylepšení
• Shromážděné informace se nevyužívají, a to zejména bez poskytnutí informací třetím osobám
Kdo má přístup k některým nebo všem informacím, které shromažďujeme?
• Bookassist, jeho pobočky a dceřiné společnosti
• Ubytovací služby, které možná nesdílejí naše zásady ochrany soukromí
• Služby finančního zúčtování, které možná nesdílejí naše zásady ochrany osobních údajů
• Právní orgány, které k tomu mají oprávnění
Jaký přístup udělujeme našim návštěvníkům informace, které o nich shromažďujeme?
Veškeré shromážděné informace jsou kdykoli na požádání zpřístupněny.
Pokud se domníváte, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo byste chtěli zpochybnit jakékoli informace, kontaktujte nás.
Chcete-li kontaktovat společnost Bookassist, podívejte se na kontaktní údaje na adrese Bookassist.org
Chcete-li kontaktovat náš hotel, podívejte se na kontaktní údaje na našich webových stránkách.

Jaké informace se o vás shromažďují a k jakému účelu?
Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává identifikační a adresní údaje zákazníků, tedy jméno, příjmení, datum narození, adresa pro doručování, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, číslo pasu, číslo občanského průkazu, délku pobytu. Dále zpracovává osobní údaje pro uskutečnění platby, tedy číslo kreditní karty. A to za účelem vedení evidence údajů o zákaznících při uzavírání smluv o ubytování.
Pro účely rezervace také zpracovává osobní údaje o preferencích, dietách a speciálních požadavcích zákazníků.

Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU - pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Příjemci těchto osobních údajů jsou zaměstnanci Hotelu "Paříž" Praha a.s. a státní orgány v rámci případného občanského řízení či jiného řízení. Doba uchování evidence hostů je 180 dní a doba uchování účetních dokladů se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní doklady se uchovávají po dobu 5 let.

K adresným a identifikačním údajům zákazníků má dále přístup společnost Bookassist, její pobočky a dceřiné společnosti.

Dále Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává osobní údaje - e-mailovou adresu pro vedení evidence údajů o zákaznících pro účely zasílání newsletterů, přání k narozeninám a vánočních přání. Tyto osobní údaje Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) - souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou oprávnění zaměstnanci Hotelu "Paříž" Praha a.s. Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání předmětu podnikání Hotelu "Paříž" Praha a.s.

Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává osobní údaje zákazníků adresní a identifikační pro zajištění informací pro účely správních a soudních řízení. Tyto osobní údaje zpracovává na základě čl. 9 odst. 2 písm. f) - zpracování údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Příjemci těchto osobních údajů jsou oprávnění zaměstnanci Hotelu "Paříž" Praha a.s., státní a správní orgány. Osobní údaje se uchovávají po dobu šetření a po dobu řízení.

Hotel "Paříž" Praha a.s., vede evidenční knihy za účelem splnění své zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích), dále vede domovní knihy za účelem splnění své zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), v nichž jsou uvedeny tyto osobní údaje - doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Tyto osobní údaje zpracovává pro splnění své zákonné povinnosti. Příjemci jsou oprávnění zaměstnanci a Policie ČR, Cizinecká policie. Tyto osobní údaje se uchovávají po dobu šesti let.

Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu, pro splnění smlouvy nebo na výkonu oprávněných zájmů Hotelu "Paříž" Praha a.s.,  je poskytnutí osobních údajů zákazníkem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže Hotel "Paříž" Praha a.s.,  poskytnout zákazníkovi nabízené služby.

Hotel "Paříž" Praha a.s., je oprávněn pořizovat záběry veřejně přístupných prostor Hotelu a některých pracovišť za pomoci kamerových systémů, a to za účelem zajištění bezpečnosti areálu a ochrany majetku, života a zdraví zaměstnanců, zákazníků i dalších osob nacházejících se uvnitř areálu. Hotel "Paříž" Praha a.s., je oprávněn pořizovat tyto kamerové záběry na základě čl. čl. 6 odst. 1 písm. f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Hotelu, spočívajících v ochraně majetku Hotelu, v zajištění důkazů v případě porušení bezpečnostních opatření pro účely vyšetřování, soudních a správních řízení a možnosti následné kontroly vstupu osob do areálu Hotelu.

Kamerové záznamy pořízené dle tohoto dokumentu jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům oprávněným z titulu své funkce přistupovat k datovým nosičům používaným k dočasnému ukládání záznamů. Kamerové záznamy a datové exporty z nich pořízené mohou být poskytnuty třetím osobám (orgánům činným v trestním řízení, soudu) pouze v případě potřeby jejich použití za účelem uplatnění příslušných nároků Hotelu "Paříž" Praha a.s., obrany před nároky uplatňovanými ze strany třetích osob, a v případě šetření vedeného uvedenými třetími osobami. Záznamy se uchovávají sedm dní a jsou automaticky přemazány.

Práva zákazníků jakožto subjektů údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Zákazník má právo po Hotelu "Paříž" Praha a.s., požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Hotelem "Paříž" Praha a.s., jeho osobní údaje.
   
 • Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
  V případě, že se zákazník domnívá, že Hotel "Paříž" Praha a.s.,  jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Společnosti požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Hotel "Paříž" Praha a.s.,  nepřesné osobní údaje zákazníka, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu.
   
 • Právo na výmaz osobních údajů
  Zákazník je oprávněn požadovat na Hotelu "Paříž" Praha a.s., výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
   
 • Právo na omezení zpracování
  Zákazník je oprávněn požadovat po Hotel "Paříž" Praha a.s.,  omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

  - zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Hotel "Paříž" Praha a.s.,  mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
  - zpracování osobních údajů je dle zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
  - Hotel "Paříž" Praha a.s.,  osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování zákazníkem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.
   
 • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
  V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Hotelu "Paříž" Praha a.s.,  je zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Hotel "Paříž" Praha a.s.,  je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami zákazníka.
   
 • Právo na přenos osobních údajů
  S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů zákazníka ze strany Hotelu "Paříž" Praha a.s.,  jsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování prováděno na základě souhlasu a z důvodu plnění smluvních povinností), může zákazník předat poskytnuté osobní údaje jinému správci. Je-li to technicky možné Hotel "Paříž" Praha a.s.,  předá osobní údaje zákazníka přímo správci.
   
 • Právo na podání stížnosti
  V případě podezření, že Hotel "Paříž" Praha a.s.,  zpracovává osobní údaje zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Hotel "Paříž" Praha a.s.,  některému z výše uvedených požadavků zákazníka, je zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že Hotel "Paříž" Praha a.s., začne zpracovávat osobní údaje zákazníka k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování zákazníka informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas zákazníka.

Hotel "Paříž" Praha a.s.,  zpracovává osobní údaje zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě elektronické s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích Hotelu "Paříž" Praha a.s.

Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro zákazníka jakékoli právní důsledky. Hotel "Paříž" Praha a.s., nepředává osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

3. Cookies Policy

This Policy outlines how we may use Cookies on our Website.

We respect your right to privacy. Any personal information which you volunteer on this website will be treated with appropriate standards of security and confidentiality and in accordance with the Irish Data Protection Acts, 1988 (as amended).
What are Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that Cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device. There are a number of different types of Cookies, each having a different purpose.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). This service uses Cookies. Cookies help the website analyse how visitors to our website use the site. The information generated by the Cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for us, and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website and allowing cookies to remain enabled, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes as set out above.
What types of Cookies may be used on this website?

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. We use these Cookies to enable the services which you have specifically asked for.

Performance Cookies

Performance Cookies are Cookies which collect information on how visitors use a website, i.e. which pages visitors go to most. We use these Cookies to collect information anonymously on the pages which you have visited.

Functional Cookies

Functional Cookies are Cookies which allow the website to remember choices made by the user (name, address, language). We use these Cookies to remember choices made to improve our users experience.  

Advertising Cookies

Advertising Cookies are Cookies which are used to deliver adverts more relevant to a user's interests. They remember that a user has viewed a website before. They are often linked to the functionality of the site. We use these Cookies to collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests.

Tailored Advertising

If you have Cookies enabled on your machine, we will present you with advertisements relevant to our website. Google and third party vendors show our advertisements across different internet sites. If you have Cookies switched on you may see advertisements for this website on other websites.

Should you wish to opt out of Tailored Advertising please visit the Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/

Third Party Cookies

We may install third party cookies on our website. Third party cookies are cookies that are set by a domain other than the website that is being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third party cookie.

Cookies are used by us to enable us to improve our website and to deliver a more personalised service for you. If, after supplying personal information, you require a copy of it or you wish to discuss, correct or delete it, please contact us using the Contact Information on our Home Page.

To contact Bookassist, please see office contact details on Bookassist.org

Hotel Paris Prague | Praha 1 | TONY’S CAFÉ & BAR

TONY’S CAFÉ & BAR

Speciální nabídky

Ukázat všechny nabídky


Oficiální webové stránky
Rezervujte přímo