Prohlášení o shromažďováním statistických údajů

Zaškrtnutím políčka Souhlasu se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník společnosti Hotel "Paříž" Praha a.s., IČ 63999188, se sídlem U Obecního domu 1, Praha, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3465, (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v následujícím rozsahu a k následujícím účelům:

použití IP adresy počítače zákazníka, pro získání statistických dat o uživatelích webu, sledování aktuální i historické návštěvnosti, chování uživatelů a jejich vlastností na webu Správce pro marketingové a propagační účely Správce, formou služby Google Analytics.

Souhlas je udělen na dobu trvání předmětu podnikání Správce, zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na marketing@hotel-paris.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k profilování zákazníka ani k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Informace o stránkách www.hotel-paris.cz

Informace uvedené na těchto stránkách si můžete stáhnout, kopírovat a tisknout. Použití informací o Hotelu Paříž Praha je omezeno: informace se nesmí měnit, použít pro komerční účely, kopírovat bez zmínky o hotelu Paříž Praha.

Hotel Paříž Praha nezaručuje přesnost a spolehlivost informací, a to buď explicitně nebo implicitně, a nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací.

Hotel Paříž Praha není odpovědný ani za přesnost informací nebo chyby nebo opomenutí, které na těchto stránkách a vyhrazuje si právo na změnu tohoto dokumentu kdykoliv, a to zejména prostřednictvím aktualizace těchto stránek.

Značky a loga

Názvy a loga použitá na těchto internetových stránkách jsou ochranné známky registrované hotelem Paříž Praha. Pro použití značek a loga hotelu Paříž Praha, potřebujete písemný souhlasu hotelu Paříž Praha, který je majitelem majitelem značky.

Hypertextové odkazy

Každý hypertextový odkaz z této stránky má předchozí povolení. Vytvoření hypertextových odkazů na www.hotel-paris.cz je předmětem předchozího písemného souhlasu hotelu Paříž Praha. Hotel Paříž Praha nemá kontrolu nad jinými webovými stránkami, na které můžete přejít ze stránek hotelu Paříž Praha pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se jejich obsahu.

Jurisdikce

Vztah mezi Hotel Paříž Praha a zákazníkem se řídí zákony České republiky. Každý spor, který není vyřešen přátelskou cestou se řeší českými soudy. V souladu se zákonem o svobodě a informacích, máte právo změnit nebo smazat osobní data. Pro jakékoli konzultace, kontaktujte nás.


Legal Information for the Hosting Company:

    Name of Hosting Company:  Automatic Netware Limited, trading as Bookassist
    Company Number:  IE312796
    Registered Address:  35 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland
    Contact Phone No. / Email Address:  +353 1 676 2913 / ireland@bookassist.com
    Website:  www.bookassist.org

General conditions

The privacy and confidentiality of user information is important. We are committed to maintaining the privacy and security of your user information. We may update this policy from time to time, so please check here frequently. The Hotel will not disclose identifiable user information to any third party without consent.

What information is collected about you? How do we use it?

We take the utmost care to ensure that the personal information we obtain from you is not used in a way that you may be unaware of or not agreeable to. You may wish to submit an information request about our Hotel, participate in one of our promotions or subscribe to our e-mail or postal mail lists. In response, we may ask for information such as your name, email address, postal address and/or phone number.

In the event you opt to provide us with this information, we will only use it for the purpose specified. Information collected on the Site may be used to: enter your email in our promotions, send marketing communications or surveys to you, respond to your questions or suggestions, improve the quality of your visit to our site. You can opt-out of any communication by emailing the Hotel at booking@hotel-paris.cz.
Secure Reservations

If you decide to make an online reservation at the Site, you will be linked to a reservation interface and a Booking Engine provided by our booking management system partner,  Bookassist. We understand that security remains the primary concern of online consumers and have chosen our Booking Engine partner carefully.
All information sent to this site, if in an SSL session, is encrypted and protected against disclosure to third parties. Bookassist are certified as compliant with PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Protecting your information

We want to ensure that visitors to our Site feel confident about using the Site to plan and book their accommodation. The Hotel is committed to protecting the information we collect. The Hotel has implemented a security program to keep information that is stored in our systems protected from unauthorized access. Our Site is hosted in a secure environment. The Site servers/systems are configured with data encryption, scrambling, technologies, and industry-standard firewalls. When you enter personal information during the reservation process, or during a customer email sign-up, your data is protected by Secure Socket Layer (SSL) technology to ensure safe transmission.

Children's Privacy & Parental Consent

Please be aware that the Hotel has not designed this Site for, and does not intend for it to be used by anyone under age of 18 years. Accordingly, this Site should not be used by anyone under the age of 18 years. Our Privacy Policy prohibits us from accepting users who are under the age of 18 years. The Hotel specifically requests that persons under the age of 18 years do not use this Site or submit or post information to the Site. Should the Hotel inadvertently acquire personal information or other data from users under the age of 18 years, the Hotel will not knowingly provide this data to any third party for any purpose whatsoever, and any subsequent disclosure would be due to the fact that the user under age 18 years used the Site and submitted personal information without solicitation by or permission from the Hotel.

Links Provided To Other Sites

The Hotel may provide links to a number of other web sites that we believe might offer you useful information and services. However, those sites may not follow the same Privacy Policy as the Hotel. Therefore, we are not responsible for the Privacy Policies or the actions of any third parties, including without limitation, any web site owners whose sites may be reached through this Site. We urge you to contact the relevant parties controlling these third party sites or accessing their on-line policies for the relevant information about their data collection practices  and privacy policies before submitting any personal information or other sensitive data.

Your Consent To This Privacy Policy

Use of the Site signifies your consent on your behalf and on behalf of others you are representing and whose information you submit (if any), to this on-line Privacy Policy and the terms of use of this Site, including the collection and use of information by the Hotel, as described in this statement.
Policy Modifications

The Hotel reserves the right to change this Privacy Policy at any time and to publish changes without specific notification to the users of the Site.
Contacting the Hotel

In the event of any questions concerning this Privacy Policy please contact us at +353 1 505 20 00 or booking@hotel-paris.cz.

This Security, Privacy and Cookies Policy applies to our Hotel’s Website.

1. Security

Our Hotel has engaged Bookassist to provide their Booking Engine service to us.
VeriSign Security Certificate

Bookassist is verified as a service provider through the VeriSign Certification Authority. Follow this link to learn more:
about SSL certificates
Credit Card Security

The credit card details page of Bookassist is protected by powerful Secure Sockets Layer (SSL) encryption technology. SSL encrypts your name, credit card number and expiry date before they travel over the Internet. This makes doing business over the Internet as secure as purchasing by telephone. This ensures that your credit card details will remain completely confidential while in transit. SSL safe connection and secure transaction technology has effectively protected hundreds of thousands of Bookassist customers who have transmitted their credit card numbers online and made a purchase since Bookassist launched its online services in 1999.

Additionally, credit card usage is verified directly through a live secure connection with the banking system at time of debiting. This ensures that known stolen cards cannot be used and fraudulent transactions are minimised for consumer and hotel benefit.

2. Privacy Statement

This privacy statement refers to our Website and the systems of Automatic Netware Limited trading as Bookassist.

We respect your privacy. This is why we have taken the time to disclose our information collection practices and our privacy policy. Please take the time to review this document.

Why do we collect information?

 • Collecting information provides specific benefits to you, our website visitor
 • Information is collected in order to facilitate the reservation process between you the customer and the accommodation provider, to faciliate the purchase of e-vouchers, to offer additional services to you where you consent to such offers and/or to help us improve this process for your future use.

For what purpose(s) do we collect information?

 • Completing or supporting an activity, namely the reservation process or e-voucher purchase process
 • Voluntary customer registration process
 • Statistical usage of the system to faciliate improvements
 • No other use is made of the collected information, in particular the information is never passed to third parties without permission

Who has access to some or all of the information we collect?

 • Bookassist, its branches and its subsidiary companies
 • Accommodation services possibly not sharing our privacy policy
 • Financial clearing services possibly not sharing our privacy policy
 • Legal authorities where authorised to do so

What access do we grant our visitors to the information we collect concerning them?

Access is given to all collected information at any time on request.

If you believe that our websites or systems have collected incorrect information or if you would like to dispute any information, please contact us.

To contact Bookassist, please see office contact details on Bookassist.org

To contact our Hotel, please see the contact details on our Website.

Jaké informace se o vás shromažďují a k jakému účelu?
Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává identifikační a adresní údaje zákazníků, tedy jméno, příjmení, datum narození, adresa pro doručování, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, číslo pasu, číslo občanského průkazu, délku pobytu. Dále zpracovává osobní údaje pro uskutečnění platby, tedy číslo kreditní karty. A to za účelem vedení evidence údajů o zákaznících při uzavírání smluv o ubytování.
Pro účely rezervace také zpracovává osobní údaje o preferencích, dietách a speciálních požadavcích zákazníků.

Zpracování těchto osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU - pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Příjemci těchto osobních údajů jsou zaměstnanci Hotelu "Paříž" Praha a.s. a státní orgány v rámci případného občanského řízení či jiného řízení. Doba uchování evidence hostů je 180 dní a doba uchování účetních dokladů se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní doklady se uchovávají po dobu 5 let.

K adresným a identifikačním údajům zákazníků má dále přístup společnost Bookassist, její pobočky a dceřiné společnosti.

Dále Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává osobní údaje - e-mailovou adresu pro vedení evidence údajů o zákaznících pro účely zasílání newsletterů, přání k narozeninám a vánočních přání. Tyto osobní údaje Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) - souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou oprávnění zaměstnanci Hotelu "Paříž" Praha a.s. Osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání předmětu podnikání Hotelu "Paříž" Praha a.s.

Hotel "Paříž" Praha a.s., zpracovává osobní údaje zákazníků adresní a identifikační pro zajištění informací pro účely správních a soudních řízení. Tyto osobní údaje zpracovává na základě čl. 9 odst. 2 písm. f) - zpracování údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Příjemci těchto osobních údajů jsou oprávnění zaměstnanci Hotelu "Paříž" Praha a.s., státní a správní orgány. Osobní údaje se uchovávají po dobu šetření a po dobu řízení.

Hotel "Paříž" Praha a.s., vede evidenční knihy za účelem splnění své zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích), dále vede domovní knihy za účelem splnění své zákonné povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), v nichž jsou uvedeny tyto osobní údaje - doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Tyto osobní údaje zpracovává pro splnění své zákonné povinnosti. Příjemci jsou oprávnění zaměstnanci a Policie ČR, Cizinecká policie. Tyto osobní údaje se uchovávají po dobu šesti let.

Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu, pro splnění smlouvy nebo na výkonu oprávněných zájmů Hotelu "Paříž" Praha a.s.,  je poskytnutí osobních údajů zákazníkem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže Hotel "Paříž" Praha a.s.,  poskytnout zákazníkovi nabízené služby.

Hotel "Paříž" Praha a.s., je oprávněn pořizovat záběry veřejně přístupných prostor Hotelu a některých pracovišť za pomoci kamerových systémů, a to za účelem zajištění bezpečnosti areálu a ochrany majetku, života a zdraví zaměstnanců, zákazníků i dalších osob nacházejících se uvnitř areálu. Hotel "Paříž" Praha a.s., je oprávněn pořizovat tyto kamerové záběry na základě čl. čl. 6 odst. 1 písm. f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Hotelu, spočívajících v ochraně majetku Hotelu, v zajištění důkazů v případě porušení bezpečnostních opatření pro účely vyšetřování, soudních a správních řízení a možnosti následné kontroly vstupu osob do areálu Hotelu.

Kamerové záznamy pořízené dle tohoto dokumentu jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům oprávněným z titulu své funkce přistupovat k datovým nosičům používaným k dočasnému ukládání záznamů. Kamerové záznamy a datové exporty z nich pořízené mohou být poskytnuty třetím osobám (orgánům činným v trestním řízení, soudu) pouze v případě potřeby jejich použití za účelem uplatnění příslušných nároků Hotelu "Paříž" Praha a.s., obrany před nároky uplatňovanými ze strany třetích osob, a v případě šetření vedeného uvedenými třetími osobami. Záznamy se uchovávají sedm dní a jsou automaticky přemazány.

Práva zákazníků jakožto subjektů údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Zákazník má právo po Hotelu "Paříž" Praha a.s., požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Hotelem "Paříž" Praha a.s., jeho osobní údaje.
   
 • Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
  V případě, že se zákazník domnívá, že Hotel "Paříž" Praha a.s.,  jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Společnosti požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Hotel "Paříž" Praha a.s.,  nepřesné osobní údaje zákazníka, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu.
   
 • Právo na výmaz osobních údajů
  Zákazník je oprávněn požadovat na Hotelu "Paříž" Praha a.s., výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
   
 • Právo na omezení zpracování
  Zákazník je oprávněn požadovat po Hotel "Paříž" Praha a.s.,  omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

  - zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Hotel "Paříž" Praha a.s.,  mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
  - zpracování osobních údajů je dle zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
  - Hotel "Paříž" Praha a.s.,  osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování zákazníkem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.
   
 • Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
  V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Hotelu "Paříž" Praha a.s.,  je zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Hotel "Paříž" Praha a.s.,  je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami zákazníka.
   
 • Právo na přenos osobních údajů
  S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů zákazníka ze strany Hotelu "Paříž" Praha a.s.,  jsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování prováděno na základě souhlasu a z důvodu plnění smluvních povinností), může zákazník předat poskytnuté osobní údaje jinému správci. Je-li to technicky možné Hotel "Paříž" Praha a.s.,  předá osobní údaje zákazníka přímo správci.
   
 • Právo na podání stížnosti
  V případě podezření, že Hotel "Paříž" Praha a.s.,  zpracovává osobní údaje zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Hotel "Paříž" Praha a.s.,  některému z výše uvedených požadavků zákazníka, je zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že Hotel "Paříž" Praha a.s., začne zpracovávat osobní údaje zákazníka k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování zákazníka informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas zákazníka.

Hotel "Paříž" Praha a.s.,  zpracovává osobní údaje zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě elektronické s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích Hotelu "Paříž" Praha a.s.

Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro zákazníka jakékoli právní důsledky. Hotel "Paříž" Praha a.s., nepředává osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

3. Cookies Policy

This Policy outlines how we may use Cookies on our Website.

We respect your right to privacy. Any personal information which you volunteer on this website will be treated with appropriate standards of security and confidentiality and in accordance with the Irish Data Protection Acts, 1988 (as amended).
What are Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognises that Cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device. There are a number of different types of Cookies, each having a different purpose.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). This service uses Cookies. Cookies help the website analyse how visitors to our website use the site. The information generated by the Cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for us, and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website and allowing cookies to remain enabled, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes as set out above.
What types of Cookies may be used on this website?

Strictly Necessary Cookies

Strictly Necessary Cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features. We use these Cookies to enable the services which you have specifically asked for.

Performance Cookies

Performance Cookies are Cookies which collect information on how visitors use a website, i.e. which pages visitors go to most. We use these Cookies to collect information anonymously on the pages which you have visited.

Functional Cookies

Functional Cookies are Cookies which allow the website to remember choices made by the user (name, address, language). We use these Cookies to remember choices made to improve our users experience.  

Advertising Cookies

Advertising Cookies are Cookies which are used to deliver adverts more relevant to a user's interests. They remember that a user has viewed a website before. They are often linked to the functionality of the site. We use these Cookies to collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests.

Tailored Advertising

If you have Cookies enabled on your machine, we will present you with advertisements relevant to our website. Google and third party vendors show our advertisements across different internet sites. If you have Cookies switched on you may see advertisements for this website on other websites.

Should you wish to opt out of Tailored Advertising please visit the Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/

Third Party Cookies

We may install third party cookies on our website. Third party cookies are cookies that are set by a domain other than the website that is being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third party cookie.

Cookies are used by us to enable us to improve our website and to deliver a more personalised service for you. If, after supplying personal information, you require a copy of it or you wish to discuss, correct or delete it, please contact us using the Contact Information on our Home Page.

To contact Bookassist, please see office contact details on Bookassist.org

×