Prohlášení

Toto jsou komerční stránky hotelu Paříž Praha. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto stránky souhlasí s níže uvedeným oznámením.

Informace o stránkách www.hotel-paris.cz

Informace uvedené na těchto stránkách si můžete stáhnout, kopírovat a tisknout. Použití informací o Hotelu Paříž Praha je omezeno: informace se nesmí měnit, použít pro komerční účely, kopírovat bez zmínky o hotelu Paříž Praha.

Hotel Paříž Praha nezaručuje přesnost a spolehlivost informací, a to buď explicitně nebo implicitně, a nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací.

Hotel Paříž Praha není odpovědný ani za přesnost informací nebo chyby nebo opomenutí, které na těchto stránkách a vyhrazuje si právo na změnu tohoto dokumentu kdykoliv, a to zejména prostřednictvím aktualizace těchto stránek.

Značky a loga

Názvy a loga použitá na těchto internetových stránkách jsou ochranné známky registrované hotelem Paříž Praha. Pro použití značek a loga hotelu Paříž Praha, potřebujete písemný souhlasu hotelu Paříž Praha, který je majitelem majitelem značky.

Hypertextové odkazy

Každý hypertextový odkaz z této stránky má předchozí povolení. Vytvoření hypertextových odkazů na www.hotel-paris.cz je předmětem předchozího písemného souhlasu hotelu Paříž Praha. Hotel Paříž Praha nemá kontrolu nad jinými webovými stránkami, na které můžete přejít ze stránek hotelu Paříž Praha pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se jejich obsahu.

Jurisdikce

Vztah mezi Hotel Paříž Praha a zákazníkem se řídí zákony České republiky. Každý spor, který není vyřešen přátelskou cestou se řeší českými soudy. V souladu se zákonem o svobodě a informacích, máte právo změnit nebo smazat osobní data. Pro jakékoli konzultace, kontaktujte nás.