Hotel Paris Praha Hotel Paris Praha Hotel Paris Praha

Historie

Hotel Paris byl postaven věhlasným architektem Janem Vejrychem v roce 1904, interiér hotelu navrhl architekt Antonín Pfeiffer a keramické mozaiky, které byly použity zejména k výzdobě interiéru hotelové restaurace, pochází z dílny Jana Köhlera. Hotel Paris si zachoval svůj nezaměnitelný vzhled pompézní novogotické budovy se secesními prvky po více než jedno sto let.

Do konce padesátých let dvacátého století byl hotel Paris společně s několika dalšími budovami pokládán za symbol úspěchu a bohatství města Prahy. V následujících letech byl však odsouzen k pouhému přežívání. V roce 1984 byl hotel Paris prohlášen historickou památkou a přiřadil se tak právem k nejvýznamnějším památkám v Praze. Po „Sametové revoluci“ byl hotel roku 1991 navrácen v restituci původním majitelům, rodině Brandejsů.

Je však zbytečnou snahou pokoušet se charakterizovat hotel Paris, který byl tak skvěle popsán a s lehkostí imprese podán spisovatelem Bohumilem Hrabalem v knize Obsluhoval jsem anglického krále. Slova hlavního hrdiny k nám promlouvají jazykem plným obdivu a respektu: „Hotel Paříž je tak krásný, že jsem z toho celý pryč. Tolik zrcadel a tolik mosazného zábradlí a tolik mosazných svícnů a tak nablýskaných, že připomíná zlatý palác.“

Luxusní hotel Paris je rozhodně tím pravým místem na pražském Starém Městě, které Vám poskytne spoustu luxusu a pohodlí, i když budete daleko od domova. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vybráno z kronik a starého tisku:

„V okolí brány Horské (pozdější Prašné) od nepaměti vždycky bylo živo. V době nejstarší stával zde dům Mikuláše, člena mocné a vážené rodiny Velfloviců. Pozdější dům koupil král Václav IV., který skoupiv i ostatní domy, zřídil zde dům královský – curiam regis – kdež, když hrad pražský r. 1383 shořel, skoro nepřetržitě bydlil.

V době nepokojů tuto mistr Jan Hus r. 1414 přibil na vrata vyhlášku svoji. Ve dvoře královském byli před bitvou na Vítkově ubytováni Táborité. Po králi Václavu IV. sídlil zde Zikmund, po něm i Albrecht a Ladislav. Nový král Vladislav II. Jagelonský jen krátce tuto ve dvoře královském pobyl a za nepokojů odstěhoval se r. 1483 na hrad. Od těchto časů dům pustl.

V letech pozdějších domy aspoň trochu byly udržovány. R. 1631 arcibiskup Arnošt Harrach vše koupil a zařídil zde seminář. Za vpádu sasského vojska budovy spáleny a vydrancovány. Po opravě r. 1635 opět počalo se zde přednášeti, bylo tu i gymnasium, knihovna a i tiskárna arcibiskupská. K rozsáhlé budově arcibiskup Jan hrabě Valdstein r. 1694 přistavěl kostel sv. Vojtěcha.

Když seminář přeložen do Klementina, byla zde kasárna, zvaná Králodvorskými a od r. 1869 až do r. 1900 kadetní škola. R. 1899 kadetní školu i s kostelem koupila Živnostenská banka a v létě 1902 počato s bouráním všech těchto památných budov, po kterých jako vzpomínka zůstalo pojmenování ulice Králodvorské. „

MUDr. František Tichý, Lysá nad Labem